Makale Gönderimi ve Değerlendirme Süreci

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (EFDER) uluslararası hakemli bir dergidir.

1. Dergiye gönderilen makaleler, başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Fakat bilimsel bir toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan bildirilere ilişkin bilgi dipnotta yer almalıdır.

2. Makaleler,  Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (EFDER) yazım kurallarına uygun olarak yazılmış olmalıdır.

3. Gönderilen makaleler önce amaç, konu, içerik, genel yayım ve yazım esaslarına uygunluk yönlerinden editörlerce değerlendirilir. Uygun bulunmayan makaleler yazarlarına iade edilir.

4. Dergiye gönderilen makalelerle ilgili tüm süreçler elektronik ortamda yapılmaktadır.

5. Derginin yazım kurallarına göre hazırlanmış makalenin kendisi, telif hakkı devir formu, etik kurul onay belgesi ve benzerlik raporu derginin iletişim bölümünde yer alan e-posta adresine gönderilmelidir.

6. E-posta adresine gelen ve ön kontrolü editör tarafından yapılan çalışma derginin ilgili alan editörüne gönderilir. ALAN EDİTÖRÜNÜN ÖN DEĞERLENDİRMESİNDEN SONRA DEĞERLENDİRMEYE UYGUN GÖRÜLMEDİĞİ TAKDİRDE ÇALIŞMA GEREKÇESİYLE BİRLİKTE YAZAR/LARA İADE EDİLİR. UYGUN GÖRÜLDÜĞÜNDE İSE HAKEMLİK SÜRECİ BAŞLATILIR. Alan editörü ilgili çalışmayı Çift-Kör Hakemlik (Double-Blind Refereeing) sistemine göre 2 hakeme yönlendirir. Çalışmayla birlikte hakemlere aday makaleyi değerlendirmeleri için “Hakem Değerlendirme Formu” gönderilir ve hakemler değerlendirmelerini buna göre yapar. Değerlendirme sürecinde, yazar ile denetleyen hakemlerin kimlikleri kesinlikle gizli tutulur. Makale değerlendirmeyi reddeden hakemlerin kimlikleri de gizlenir. “Kör Hakemlik” ilkesi nedeniyle hakemlerle yazar arasındaki iletişim, kendi aralarında ve doğrudan değil derginin sistemi üzerinden yürütülür.

7. Makalenin gönderildiği iki hakemden de olumlu görüş bildirilmesi durumunda makale yayımlanmak üzere sıraya konulur. İki hakemden de olumsuz görüş bildirilmesi durumunda makale yayımlanmaz. İki hakemin birbirinden farklı görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin görüşüne göre yayımlanmasına veya yayımlanmamasına karar verilir.

8. Hakemlerden gelen raporlara göre, makalenin aynen yayımlanmasına (kabul), raporda belirtilen düzeltmeler yapıldıktan sonra yayımlanmasına (düzeltmelerle kabul), raporda belirtilen düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar hakemlere gönderilmesinin istenmesine (düzeltme) veya yayımlanmamasına (ret) karar verilir. Hakem raporlarına göre verilen bu karar, yazar veya yazarlara mümkün olan en kısa süre içerisinde bildirilir.

9. Düzeltilmiş makale (Revizyon) metnini belirtilen süre içinde Dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerek görülmesi hâlinde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar görülebilir. Dergi editörleri gerektiğinde makalede içeriğini etkilemeyen küçük değişiklikler yapabilir.

10. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerdeki görüş ve bilimsel sorumluluklar yazar/lara ait olup MANUEFDER sorumlu tutulamaz.

11. Yayınlanması uygun görülen çalışmalar için yazar/larına telif hakkı ödenmez.

12. MANUEFDER başvuru, hakemlik veya yayın için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

13. Hakem raporları ve gönderim dosyaları dergi otomasyonunda arşivlenir.

 

 

Comments are closed