Amaç ve Kapsam

Amaç

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MANUEFDER), eğitim ile ilgili alanlardaki teorik ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir.

Kapsam

MANUEFDER, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) kez yayımlanmaktadır. MANUEFDER Editörler Kurulu gerekli gördüğü takdirde belirlediği başlıklarda özel sayı çıkarma yetkisine sahiptir. Dergiye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce yazılabilir. Dergide şu bilim dallarına ait konularda çalışma kabul edilmektedir:

İlköğretim Matematik Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimi

İngilizce Eğitimi

Sınıf Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Özel Eğitim

Eğitim Yönetimi

Öğretim Teknolojileri

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim Psikolojisi

Comments are closed